Eminhaber.Org
Ana Sayfa MANŞETLER, ÖZEL HABER, SİYASET, SULTANGAZİ, ÜST MANŞET 7 Mayıs 2018

19 Haziran’da Cebeci Taş Ocakları Kapanacak mı?

Okurumuz soruyor: 19 Haziran’da Cebeci Taş Ocakları Kapanacak mı?

“Sultangazi ilçesi Cebeci bölgesinde bulunan bazı taş ocağı işletmeleri; iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına aykırı olarak madencilik faaliyetlerine yıllardır devam etmektedir. Konuyla alakalı 16.01.2018 tarihinde 10 (on)’a yakın isletme iş sağlığı ve iş güvenliği tedbiri almadan faaliyet yaptıkları için kolluk kuvvetleri marifetiyle mühürlenmiştir.

Bu işletmelere 17.01.2018 tarihinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca ‘’mühürlerin geçici olarak sökülmesinin sağlanmasından itibaren ÜRETİM YAPILMAMASI KAYDIYLA, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınarak sadece durdurmaya esas mevzuata aykırılıkların giderilmesine yönelik olarak çalışmaların yapılması için 5 (beş) ay süre verilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca Cebeci Bölgesinde faaliyet yapan 10 adet taş ocağı isletmesinin 17.01.2018 tarihinde eksikliklerini tamamlamaları için aldıkları beş aylık süre 19.06.2018 tarihinde dolmaktadır.

Bu işletmeler ilk günden itibaren mühürlerin geçici sökülmesi kararına aykırı davranmış olup beş aylık sürenin bitmesine 35-40 gün gibi bir süre kalmasına rağmen eksikliklerini gidermeyle alakalı hiçbir faaliyet yapmamışlardır. Verilen 5 aylık süreyi taban kademelerde üretim yaparak geçirmektedirler. İlgili işletmelerin ocak sahaları 5 aylık sürenin verildiği 17.01.2018 tarihine göre daha da riskli hale gelmiş şev yükseklikleri ve eğimleri daha tehlikeli duruma gelmiş bulunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine aykırı çalışan bu isletmelerin faaliyetleriyle alakalı olarak İş Teftiş Kurulu Başkanlığının 17.01.2018 tarihli kararında belirtilen “ÜRETİM YAPILMAMASI KAYDIYLA” kararının uygulatılması ve beş aylık sürenin dolduğu 19.06.2018 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 25 ve 30.maddelerine istinaden düzenlenmiş olan iş yerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmeliğin üçüncü bölüm 9.madde 6.fıkrası “Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini kolluk kuvvetleri marifetiyle sağlar’’ maddesine göre ilgili firmaların tekrardan mühürlenmesi gerekmektedir.

Acaba Sultangazi Kaymakamlığı; bu kanun maddesine ve İş Teftiş Kurulu Kararına göre 19 Haziran’da Cebeci bölgesinde bulunan bu ocakları tekrardan mühürleyecek mi? Bekleyip göreceğiz.”

Okurumuzun dikkati çekmek istediği konuyu oldukça önemli gördüğümüz için, düşüncesine katılarak haber olarak verdik. Şimdi top yetkililerde..

Yorumlar

Tasarım | Enba