Eminhaber.Org
Ana Sayfa Genel, MANŞETLER, SİYASET, ÜST MANŞET 6 Haziran 2018

Aile, Eğitim, Öğretim

Eğitim neden önemli? Eğitim öğretimden önce geldiği için önemli. Eğitim ailede başladığı için önemli! Toplum da her zaman eğitim ve öğretimi birbirine karıştırırız. Eğitim ailede başlar okulda devam eder. Bazılarımız ise okulda başlayıp okulda biten öğretimle eğitimi birbirine karıştırırız. Ailelerimizin en çok karıştırdığı konulardan biride eğitim ve öğretim tanımlamasını yaparken öğretim kavramının tanımını yapamamaktan kaynaklanmaktadır.  Eğitim beşikten mezara kadar devam etmektedir.  Öğretim ise okulda başlar başladığınız okulun öğretim süresini tamamladığınız da öğrenim biter. En önemlisi sağlam bireyler yetiştirebilmemiz için eğitime ailelerin, öğretime ise eğitimcilerin çok dikkat etmesi gerekir.

Ailede iyi bir eğitim alan çocuk okulda da aldığı iyi bir öğretimle hayata sağlam adımlarla adım atar. Bireyin kendisine güveni tam olur ve bu güvenle de hayatında başarılı olur. Hayatta başarılı olmanın püf noktası eğitim ve öğretimin birbirini desteklemesinden geçer.

Mutlu olmamızın kişilere ve girdiğimiz ortamlara bağlı olduğu bir hayat yaşıyoruz.

İletişim halinde olduğumuz insanlar, özellikle anne ve babamız ne kadar sevgi ve saygıyla yetiştirmişse bizi bizimde hayata ve insanlara bakış açımız bu sayede derinlik kazanıyor.

Küçük yaşlarda kazandığımız kişiliğimiz ne kadar güçlü olmuşsa  ,büyüyerek olgunlaştığımızda hayata direncimiz o kadar sağlam oluyor. Hayatla verdiğimiz mücadelede üstünlük sağlayabiliriz.

Hepimiz bu hayattan bir gün gelmiş geçmiş olacağız. Önemli olan bu hayattan gittikten sonra insanların hayatlarında silinmez izler bırakabilmektir. Bu da ancak sağlam bir eğitim ve öğretimle mümkün olmaktadır.  Toplum ahlaklı, dürüst ve yararlı insanlar istemektedir. İşte bu ancak bilgili olmakla mümkündür.

Ahlak felsefecisi  sokrat  “  Ahlaklı davranış bilgili olmakla mümkündür. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz” demekte ve eğitime büyük görevler düştüğünü ifade etmektedir.

İslam dini ilme ve öğrenmeye büyük önem verir. Kuranı Kerimin ilk ayeti oku olmuştur.

Yüce Allah’ın küfür, sirk, dalalet, zülüm, kötülük ve benzeri sapkınlıkların ana temelinin, bilgisizlik ve cahalet olduğunu bildiriyor.

İslam dinin olmazsa olmaz şartlarından biri iman, biri de ilimdir. Kuran’ın “sakın cahillerden olma (Enam 35) “Cahillerden uzak dur” (Araf 199) “Bilmeyenlerin yoluna asla uymayın” ( Yunus 89)

“Ey Peygamber Rabbim bilgimi artır” diye niyazda bulun (Taha115) gibi ifadelerle cehaletin ve  hametine  işaret ettiğini öncelikle bütün Müslümanların bilmesi gerekir.

“İlim Kuran’da en çok geçen kavramlardan birisidir. Yalın halde loş yerde, türevleriyle birlikte 850 yerde geçer.

Zümer  süresi 9. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz “Ey Peygamber de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurmu” buyurarak öğrenmenin önemine vurgu yapmaktadır. “

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. Bilgi ve beceri müminin yitiğidir. Onu bulduğu yerde olmaya en fazla hakkı olan mümindir. Bilgi nerede ise mümin, onu hemen alsın. Kıymet gününde ölemin kaleminden damlayan mürekkeple şehidin damarından akan kan tartılır ve alimin kaleminden damlayan mürekkep daha değerli kabul edilir.

İslam dini bilgi dalları arasında herhangi bir ayrı yapmaz.

Peygamber efendimiz (S.A.V) “ Ya alim, ya bilgin, ya öğreten ol yada alimi dinleyen, yahut da bunları seven ol, beşinci guruptan olma yoksa helak olursun buyurmuşlardır.

İlim, eğitim insanlığın önünü aydınlatan mutluluk kaynağıdır.

İlim öğrenmek için harcanan çaba, Allah yolunda harcanmış çaba, Allah yolunda harcanan çaba ise insanı cennete götürür.

İlim yolu cennet yoludur ne güzel bir yoldur. Bu yola giren kimseye melekler yardımcı olur, yalnız melekler değil, yerde ve göktekiler bu öğrencilere dua eder. Allah’ın onu bağışlamasını dilerler.

Peygamberimiz “ Kim öğrenmeye istekli olursa bu onun geçmiş günahlarına keffaret olur. ( Tirmizi ilim)

İlim tahsili için yolculuk yapan kimse, evine dönünceye kadar Allahın yolunda kabul edilir. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye devam edin.

Hz. Ali’nin buyurduğu gibi “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum”

Peygamber efendimiz (S.A.V) senin yüzünden Allah’ı tealanın bir kimseyi hidayete erdirmesi senin için dünyadan ve dünyada olan herşeyden daha hayırlıdır buyurmuşlardır. Öğretmenlerimiz, hocalarımız, gelecek için bir ışıktır. Hocalarımızın öğrenciler üstünde çok hakları vardır.

Bu gün ülkemizin, çeşitli yerlerinde görev yapan, yapacak olan öğretmenlerimiz, yaz kış, yağmur, çamur demeden ülkemizin çocukları, evlatları cahil kalmasın, vatanına, milletine dinine mukaddesatına bağlı hayırlı nesillerin yetişmesi için gecesini, gündüzünü birbirine katan fedakar öğretmenlerimiz, çok büyük bir ulu görev yapmaktadırlar.

Yorumlar

Tasarım | Enba