Eminhaber.Org
Ana Sayfa Genel, MANŞETLER, ÖZEL HABER, SİYASET, ÜST MANŞET 9 Şubat 2017

Arzu Erdem: Verilen Sözler Yerine Getirilsin

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, mülakat mağduru öğretmenlerin atanamaması, gazilerin eşit şartlara sahip olamamaları, sağlıkçıların kadro alamaması, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmüş olmaması, 4/C ve taşeron işçilerin sorunları ve milyonları yakından ilgilendiren birçok sorunu genel kurulda yaptığı konuşmada gündeme getirdi.

 “VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLSİN”

Verdiği sayısız sözlü ve yazılı önergelerin yanı sıra, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarla halkın sorunlarını gündeme taşıyan MHP Milletvekili Arzu Erdem yine milyonların sesi oldu. Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan Erdem, “Mülakat mağduriyetleri olan öğretmenlerin bir türlü atanamaması, muharip gaziler ile diğer gazilerin eşit hak ve şartlara sahip olamamaları, vekil ebelerin ve daha birçok kolda görev yapan sağlıkçıların kadro alamaması, turizm mezunu gençlerimizin turizm il müdürlüklerinde kadro boşluğu bulamaması, emlak ve emlak yönetimi gibi birçok bölüm mezunlarına istihdam sağlanamaması, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının hâlâ çözülmüş olmaması, 4/C ve taşeron işçilerin sorunları, 1.709 şube müdürü atamasındaki adaletsizliğin giderilmemesi, staj sürelerinin başlangıca sayılması, annelerin sigorta öncesi doğum borçlanması yapabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadrolu çalışanlar ve yaşları 25.000’i bulan üniversite mezunu işçilerin memur olma mücadelesi, öğretmen atamaları için verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz.” Dedi.

“SERBEST BÖLGELER KURULUŞ AMACINA UYGUN ÇALIŞTIRILMAMAKTA VE YETERİ KADAR CİDDİYE ALINMAMAKTADIR”

Söz aldığı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesine de değinen MHP Milletvekili Arzu Erdem, “Serbest bölgelerin mevcut işleyiş problemlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin lojistik potansiyeline katkı sağlayacak biçimde lojistik ve benzeri hizmet sunumunun kolaylaştırılması, ülke ekonomisinin ihtiyaçları ve cari açığın azaltılması bakımından önem arz eden uluslararası yatırımları çekmede serbest bölgelerin bir politika aracı hâline getirilmesi amaçlarıyla hazırlanmış olan bu kanun tasarısı aslında 9/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır, 22/4/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Tasarı ekinde imzası bulunan Bakanlar Kurulu üyelerinin önemli bir kısmı Ekonomi Bakanı da dâhil olmak üzere değişmiş ancak İç Tüzük’ün 77’nci maddesi yapılmadan 23/2/2016 tarihinde Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü yazısı ve dönemin Başbakanının imzasıyla tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi sunulmuştur. Kapak yazısında, ilgili Bakanlar Kurulu kararının yenilenmesinin uygun görüldüğü ifade edilmesine rağmen, yenilenmeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararı talep edilmesine rağmen Komisyona sunulmamıştır. Tüm bu eksikliklere rağmen tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Yaklaşık son beş yıldır serbest bölgelere gereken önem verilmemiş, ihracat ve yatırımlarla beklenen katkı sağlanmamıştır. Ülkemizde on sekiz serbest bölge faaliyet göstermektedir ve bu bölgelerde ticaret hacmi düşüş yaşamaktadır. 2015 yılında 20 milyar dolara, 2016 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise 14,5 milyar dolara gerilemiştir. Ticaret hacminin yönü itibarıyla bakıldığında serbest bölgelere ve yurt içine, yurt içinden serbest bölgelere ve yurt dışından serbest bölgelere ticaret akışı, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracatın 2 katıdır. Bu da demek oluyor ki serbest bölgeler kuruluş amacına uygun çalıştırılmamakta ve yeteri kadar ciddiye alınmamaktadır. Halbuki serbest bölge dediğimiz yerler, ülkemizde geçerli olan ticari, mali ve iktisadi alanlarda hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sanayi ve ticari faaliyetler için teşvikler uygulanan ve fiziki manada ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

Bu bölgelerin amacı ise ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmektir. Bu da serbest bölgelerin önemini ve ihmal edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Söz almış olduğum tasarının 6’ncı maddesi, yurt dışında serbest bölge oluşturulması hususunu düzenlenmektedir. Yani bu maddeyle serbest bölge kurulacak ülke, orada faaliyet gösterecek Türkiye’de yerleşik şirketlerin seçimi ve o şirketlere verilecek teşviklerde tek yetkili Bakanlar Kurulu olarak düzenlenmiştir. Ülke ekonomimiz için bu denli önem taşıyan serbest bölge, özel bölge, dış ticaret merkezi ve lojistik merkezlerinin kurulacağı ülkelerin seçiminde, incelemelerin titizlikle yapılması ve objektif kararlar alınması hem ülkemizin bekası hem de milletimizin kalkınması açısından son derece önem teşkil etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, devlet ve milletin bekası için, aziz Türk milletinin huzuru ve güvencesi için atılan her adımı ölçüp tartmıştır, düşünüp taşınmıştır ve kararlarını verirken vatanı ve milletinin çıkarlarını ön planda tutmuştur.” Diye konuştu

Yorumlar

Tasarım | Enba