Eminhaber.Org
Ana Sayfa Genel, MANŞETLER, SİYASET, ÜST MANŞET 2 Kasım 2016

‘Başkanlığa evet’ seferberliği

AK Parti, yeni anayasa için iki teklif hazırlarken, teşkilatlar da ‘başkanlık’ seferberliği başlattı. Muhtemel referandum için www.baskanligaevet.com adlı site devreye sokuldu.

AK Parti’de yeni anayasa, teşkilatlarda ‘başkanlık’ seferberliği başlatıldı. Muhtemel referandum için www.baskanligaevet.com adlı site ve sosyal medya hesapları devreye sokuldu. Bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekillerinin sahaya inişi öncesi, başkanlık konusunda halkı daha iyi bilgilendirmek için başlatılan çalışmalar, muhtemel referanduma hazırlık niteliği de taşıyor.

Gelişime dikkat çekiliyor

AK Parti teşkilatları tarafından yürütülen çalışma kapsamında o oluşturulan www.baskanligaevet.com adlı siteden başkanlık sistemine aktif destek verilebiliyor. “Türkiye için başkanlığa evet” sloganı öne çıkarken, başkanlıkla yönetilen ülkelerdeki gelişime dikkat çekiliyor.

Dünya ülkelerinden örnek

Bu kapsamda, dünyanın en büyük ekonomilerinin yönetildiği G20 ülkelerinden 5’inde tam başkanlık, 2’sinde yarı başkanlık, 1 tanesinde tek partili hükümet, 1 tanesinde meclis hükümeti, 1 tanesinde de mutlak monarşi uygulandığı belirtiliyor. 10 ülkede farklı uygulamalarıyla parlamenter sistemin bulunduğu hatırlatılıyor. Toplam gayrisafi milli hasıla açısından tam başkanlık sistemi uygulayan 5 ülkenin 23.3 trilyon dolar, parlamenter sistem uygulayan 10 ülkenin ise toplam 21.9 trilyon dolarlık gelirleri olduğu kaydediliyor.

Yanlış propagandaya ve sorulara jet yanıt

Halkın merak ettiği sorulara ve yanlış propagandalara da yanıt veriliyor. Bu kapsamda, başkanlık sisteminin, cumhuriyetten başka rejime geçişi gerektirmediğinin altı çiziliyor. Parlamenter sistemlerdeki darbelere işaret edilirken, Türkiye’de, ABD’de olduğu gibi eyalet sistemine geçilmeyeceği belirtiliyor.

Sloganlı tanıtım

Çalışmada sloganlar da belirlendi: “Koalisyonlara hayır, Türkiye için başkanlığa evet”, “Millete operasyona hayır, Türkiye için başkanlığa evet”, “Siyasi belirsizliğe hayır, Türkiye için başkanlığa evet”, “Darbelere hayır, Türkiye için başkanlığa evet”.

Parlamenter sistemle 10 fark

Başkanlık ile parlamenter sistem arasındaki 10 farklı özelliğe de dikkat çekiliyor. Farklar özetle şöyle sıralanıyor:

– Parlamenterde sürekli erken seçim vardır; başkanlıkta ise siyasi istikrar.

– Parlamenterde otoriterleşme eğilimi güçlüdür; başkanlıkta ise zayıf.

– Parlamenterde milletvekili doğrudan halk tarafından seçilir. Başbakan, milletvekilleri arasından belirlenir.Cumhurbaşkanı ataması sonrası Meclis güvenoyuna sunulur. Başkanlık sisteminde ise milletvekili doğrudan halk tarafından seçilirdi. Başkanı da doğrudan halk seçer.

Koalisyon yok

– Parlamenterde, partilerin aldığı oylara göre koalisyon söz konusudur. Başkanlıkta koalisyon yoktur. Seçilen başkan kabineyi kurar.

– Parlamenterde denetim mekanizmaları zayıftır; başkanlıkta ise güçlü

– Parlamenterde, dış politikada yetki karmaşası vardır; başkanlıkta dış politikadan başkan yetkilidir.

– Parlamenterde Millet Meclisi vardır; başkanlıkta da Millet Meclisi olur.

Seçim barajı sıfır

– Parlamenterde atamalar bakan-başbakan-cumhurbaşkanının üçlü kararnameleriyle gerçekleşir. Başkanlıkta ise başkan ve Meclis onaylar.

-Parlamenterde seçim barajı yüzde 10’dur; başkanlıkta seçim barajı sıfırdır.

– Parlamenterde yürütme Meclise karşı sorumludur, başkanlıkta başkan halka karşı sorumludur.

Yorumlar

Tasarım | Enba