Eminhaber.Org
Ana Sayfa SİYASET 22 Nisan 2013

Halk Akilleri

Gündemin, hatta 10 yılların çok önemli bir konusu olacak akiller.
Kimi insanlar dedi, kimi adamlar… Ama asıl olan, işlevlerinin aktife geçmesi.

Ve fırsat vermemiz, destek vermemiz. ‘’Kanın durmasına tampon olacak’’ bu süreci verimli geçirebilmek.
Süreci ekarte edebilmek amacıyla kimi Arapça lugatına takıldı, Türkçesine
bakmadan.

Evet, atanmış 63 akil insan, görevini en iyi şekilde
tamamlamaya çalışırken, onların asıl yardımcıları, farklı bir tabirle “halk akilleri” olacaktır.

Asıl eli taşın altında olan “yönlendiriciler” olmalıdır bu halk akilleri. Halk
akilleri için sayı sınırlaması yoktur. Aslında herkes halk akili olabilir.

Belki de bunun için tek şart; bu vatan içinde yaşayan
annelerin akıttığı her damla gözyaşını, yüreğine akan bir zehir gibi hissetmek
ve etrafındaki insanlara bunu bu şekilde hissettirebilmektir.

Ve bu insanların yapmaları gereken en önemli şey, sürecin
detay ve ayrıntılarından tamamen arınarak çevrelerindeki diğer insanları,
geçmişteki tüm ayrıştırıcı defterlerin kapatılıp, “içindeki farklılıkların, bir bütünün tamamlayıcısı olduğu’’ yeni
bir defter açıldığına ikna edebilmeleridir.  

Çözüm süreci, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ve en
riskli sürecidir. Sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için, aslında yukarıdaki
tanımladığım şartı sağlayan, bir Halk akiller ordusuna ihtiyacımız var.

Bu bakış açısıyla Halk akili; mahallenin berberidir, bir hemşeri
derneğinin yöneticisidir, işadamıdır, caminin imamıdır, sokağın bakkalıdır, öğretmendir,
öğrencidir, eczacıdır. Yani bu süreci anlamış ve içselleştirmiş herkestir. Çünkü
bu mücadele Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan herkesin topyekun mücadelesidir.

Yerelde, akillerin çalışma alanları kimi zaman evler, kimi
zaman kahvehaneler, kimi zaman dükkânlar, hatta ısınan havayla parklar,
bahçeler olacaktır.  Yani insanımızın
bulunduğu her yer.

Türkiye’nin bölgeleri gibi aslında, Sultangazi’nin
mahalleleri göçmen ağırlıklı bir mahalleyle, Güneydoğu ağırlıklı bir mahallenin
akilleri de, ona göre olacaktır. Tüm
zihinler;
hoşgörü, birlik ve huzur paydasında birleşecektir.

Geri de kalan darbeler hatta çökertilen örgütler gibi bu
günlerinden de geçip gidebilmesi, bir annenin daha çocuğundan ayrılmaması, bir
çocuğun daha babasız büyümemesi için, öncelikle daha fazla dua etmeliyiz ve her birimiz bir akil sorumluluğunu üstümüze
alıp daha fazla çaba sarfetmeliyiz.  

Yorumlar

Tasarım | Enba