Eminhaber.Org
Ana Sayfa Genel, MANŞETLER, SİYASET, SULTANGAZİ, ÜST MANŞET 17 Aralık 2018

‘İkinci 100 Günlük Eylem Plan’nda Cebeci Taş Ocakları Ayrıntısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bıraktığımız hafta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; “12 Maden bölgesi ilan edilen ilk bölge olan İstanbul Cebeci Taş Ocaklarının şirketleşme işlemlerinin tamamlanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”İlk 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. İkinci 100 Günlük Eylem Planı’mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz” dedi. Erdoğan Cebeci Taş Ocaklarının şirketleşme işlemlerinin de tamamlanacağını söyledi.

İlk 100 Günlük İcraat Programı’nın Cebeci Taş Ocakları ilgili bölümü şu şekilde;

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ETKB-01 Güneş enerjisine dayalı elektrik santral kurulu gücümüzün %21’ine denk gelen 1.000 MW kurulu gücündeki YEKA-GES 2 yarışması için başvuruların alınması (Yeterli katılım olması halinde)

ETKB-02 Kamu kaynaklı günlük doğal gaz üretiminin %18 artırılarak 1.000.000 m3/güne çıkarılması

ETKB-03 Akdeniz’de hidrokarbon aramaları kapsamında 3.100 km2 3D (üç boyutlu) sismik veri toplanması

ETKB-04 TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi boru hattının yapımına başlanması

ETKB-05 Hakkari doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanarak 81 il merkezinin tümüne doğal gaz sağlanması ve doğal gaz kullanan 457 ilçe/beldeye ilave olarak 30 yerleşim yerine (ilçe/belde) daha doğal gaz arzı sağlanması

ETKB-06 Kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminde; tüvenan linyit üretiminin %9 artırılarak 7.000.000 ton’a, tüvenan taşkömürü üretiminin %7 artırılarak 427.000 ton’a yükseltilmesi

ETKB-07 Kömür üretimi yapılmayan kamuya ait 4 adet sahanın özel sektöre devrinin tamamlanması

ETKB-08 Maden arama, araştırma ve üretiminde elde edilen jeolojik bilgi ve verilerden 220.000 m karot numunesi ve 100.000 adet jeokimya numunesinin arşivlenerek kullanıcıların hizmetine sunulması

ETKB-09 Tarım sektörü için 3 yeni Bor Gübre üretimine başlanması

ETKB-10 Birinci 100 günlük dönemde tamamlanan yeni tesiste üretilen Borlu Temizlik ürünün piyasaya arzı için lansman yapılması

ETKB-11 Dünya Bor pazarının lideri olarak 100 günlük dönemde toplam 500.000 ton rafine bor ürünü satışının yapılması

ETKB-12 Maden bölgesi ilan edilen ilk bölge olan İstanbul Cebeci Taş Ocaklarının şirketleşme işlemlerinin tamamlanması

ETKB-13 1.000 adet maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılması

ETKB-14 Madenlerin ülkemizde işlenip uç ürün üretilecek şekilde tesis kurulması şartıyla alüminyum ve kalker maden sahalarının ihale ilanına çıkılması

ETKB-15 Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti için havadan jeofizik araştırmalar kapsamında; Ülkemizin yüz ölçümünün %96’sının (750.000 km2) taraması neticelendirilerek haritaların hazırlanması

ETKB-16 Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti kapsamında yapılan sondaj miktarının toplam 1.500.000 metreye ulaştırılması

ETKB-17 Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan’da 2 adet metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması

ETKB-18 Yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektörüne hız kazandıracak e-maden projesinin faaliyete geçirilmesi

ETKB-19 E-Devletten Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya (G2C, G2B, G2G) sunulan hizmetlerimizin gerçekleşme oranı ortalamasının %93’den %98’e yükseltilmesi

Yorumlar

Tasarım | Enba