Eminhaber.Org
Ana Sayfa Genel, MANŞETLER, SİYASET, ÜST MANŞET 26 Temmuz 2018

Kur’an’da Recep Tayyip Erdoğan’a işaret!!

İnandığımız kutsal kitabımız Kur’an’ı Kerim’in bazı ayetleri apaçıktır ve asla yorum yapılacak hiç bir esnekliğe sahip değildir. Fakat bazı ayetleri de vardır ki yoruma açıktır….  İşte bu sisteme İslam ulemaları muhkem ve müteşabih ayetler diyerek iki kısıma ayırmıştır.

Hülasa özet olarak “Muhkem” demek “Tek manası olan” demektir. Buna nazaran “Müteşabih” demek ise “Anlaşılması için birden fazla mana çıkarılabilecek” anlamlarına gelmektedir. Yani muhkem ayetler kesin olduğu için yorumlanamaz, ancak müteşabih ayetler yorumlanabilir….

İşte bizim de aşağıda yorumladığımız ayetler müteşabih bir temele oturan ayetlerdir ki muhakkak doğrusunu rabbim bilir…

Peki konumuzun özü nedir? Başlıkta da belirttiğimiz üzere Kur’an’da öyle ayetler var ki “Ebced” karşılıklarını çıkardığımızda ve ayetin normal manasına baktığımızda şaşkınlık verici sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Peki, Ebced nedir? Kısaca onu da izah edelim; Ebced aslında kökü kadim Mısır’a kadar dayandırılmakta, Yahudi alimlerin pek çok kullandığı bir sistem olarak bilinmektedir. Ancak bu ilmi sadece Yahudi’ler kullanmaz elbette ki… Müslüman olan pek çok alimde kullanmıştır….

Ebced sistemine göre 1’den 1000’e kadar matematik değerler verilmiştir, örneğin İstanbul’un Feth olunduğu tarih için Kur’an’ı Kerim’den “Aherun” kelimesi baz alınmıştır ve Bunların toplamı (elif+gayn+ra+vav+nun)=1+600+200+6+50=857 çıkmaktadır ve bu tarih Hicri 857 (M. 1453) yılı olan fetih tarihidir.

Birde Kur’an’ın görünen ve görünmeyen anlamları vardır ve İslam alimleri bu görünen kısma “Zahiri” derken görünmeyen kısma ise “Batıni” ismini vermişlerdir.

Peki, Ebced hesaplaması ile bakacak olursak Kur’an’da Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan için nasıl bir işaret olabilir?

Bu sorunun cevabını bulabilmek için yönümüzü Yusuf Suresi 6. Ayet’e çeviriyoruz. Bu ayet iki yönlü bir ayettir ve kendi içinde başka tarihler ve başka anlamlar barındırmaktadır. Önce ayeti normal olarak okuyalım;

” İşte böylece rabbin seni seçecek! Sana olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ki ataların İbrahim ve İshak’a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Burada ayetleri incelemeden önce iki hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilerek artık “Başkan” olarak görev aldığı, ikincisi ise yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ana hedefleri için verdiği 2023 tarihine her fırsatta atıf yaptığı ve hedef belirlediğidir. Bu iki hususu aklınızdan çıkarmayın ve devam edelim;

Yukarıda vermiş olduğum ayetin ilk kısmı olan “işte böylece rabbin seni seçecek” cümlesine gelelim. Bu cümle de açıkça Allah tarafından “seçilmiş” olarak atanacak kişiden bahsediyor. Ayetlerin zahiri kısmına bakacak olursak Yusuf peygamberden bahsediyor ancak biz yönümüzü Batıni anlamına çeviriyoruz ve ayetin bu ilk cümlesinin ebced değerini hesapladığımızda şok eden bir sonuç ile karşılaşıyoruz.

Yusuf Suresi 6. Ayette geçen “İşte böylece rabbin seni seçecek” cümlesinin Ebced değerini hesapladığımızda bize 2018 tarihini veriyor. Müslüman coğrafyalarda baktığımızda toplumları yönetecek lider seçiminin sadece Türkiye’de olduğu ve bu seçimden zaferle çıkanın ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ayette işaret edilen “Seçilecek” olan ve “Seçilmiş” olan kişinin Sayın Erdoğan’a işaret etme olasılığı yüksektir.

İkinci sır ise ayetin devamında yatmaktadır çünkü ayetin devamı da bir vaad içeriyoruz ki bu vaadde seçilecek olan bu kişiye nimetlerin verileceğinden bahsediyor. Çok ilginç bir şekilde hatırlayınız ki Sayın Erdoğan sık sık ilk büyük hedeflerinin 2023 tarihi olduğunu altını çiziyordu ve hatta seçim kampanyalarında dahi kullanılmıştı. Yaptığı pek çok açıklamadı “Önce inşaAllah 2023’e yürüyeceğiz, ardından menzilimiz 2053 olacaktır” diyordu.

Yusuf Suresi 6. Ayetin devamında ise beyan ettiğimiz gibi daha önce ki peygamberlere verilen nimetler gibi kendisine imkanlar, nimetler verileceği açıkça ifade ediliyor. Bu ayetin devamını Ebced sistemi olarak hesapladığımızda ise ayet bize 2023 tarihini veriyor.

Yine Fetih Suresi 48. Ayette ise “Allah İslam’ı bütün dinlerden üstün kılmak için” cümlesi vardır ki yine bize Ebced sistemine göre 2023 tarihin vermektedir. Bu aslında bir müjdedir İslam’ın muzaffer olması için…

Müjde demişken; Zuhruf Suresi 68’de ise “Ey kullarım, bu günde sizin için korku yoktur mahzun olmayacaksınız” diyor ve ne tesadüftür ki bu ayetin ebced değeri de 2023!!!

Hatta yetmiyor Şuara Suresi 4. Ayette “İstersek onların üzerine gökten bir mucize indiririz” diyor ve yine bu ayetin Ebced değeri de 2023!!!

Sizce bu kadar da rastlantı olur mu ? Bizce olmaz… Zira Allah “Biz Kur’an’da anılmadık hiçbir şey bırakmadık” derken boşuna söylemiyordu bunu! Gerek batıni, gerek zahiri olarak herşeyi açıklamıştı ancak görebilene…

Düşünün!!! Ayette ilk verilen tarih 2018 ve bu tarihte “Allah seni seçecek” diyor ve Türkiye’de müslüman bir lider seçimle başa geliyor ve seçiliyor!

Düşünün!!! Ayetin ikinci bölümünde 2023 tarihi veriliyor ve bu tarihte ayet “Allah nimetler verilecek” diyor ve bu tarih 2018 yılında seçilmiş olan Sayın Erdoğan’ın ilk ana hedeflediği tarihlerden bir tanesi…

Yani buradan anlıyoruz ki Allah “Sana bu kitabı herşey için bir açıklama, Müslümanlar için bir rehber olarak verdik” derken çok haklıydı!

Yorumlar

Tasarım | Enba