Eminhaber.Org
Ana Sayfa MANŞETLER, SULTANGAZİ, ÜST MANŞET 7 Eylül 2016

Kurban (Udhiyye)

 1- TANIMI,DELİLLERİ,TEŞRİ TARİHİ,

“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes

a)Tanımı: “ Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesmeye denir.Sözlükte yaklaşmak anlamına gelen kurban, Allah’a yaklaşmayı Allah yolunda malların ve canların da feda edilebileceğini, Allah’a teslimiyeti ve şükrü ifade eder.

b)Hükmü: Kurban bayramı gününde Müslüman, hür.nisap miktarı mala sahip, mukim   kimselere. Kurban kesmek Hanefilere göre vaciptir. Temel ihtiyaçlarından sonra nisaba malik olan  kişinin malının üzerinden yıl  geçmesi ve üreyen mal olması şart değildir.

 c)Delili: “ Rabbin için(Bayram) namazı kıl ve kurban kes” ayeti ve diğer ayetler. Hadisten delile örnek ise: Hali Vakti yerinde olup ta kurban kesmeyen mescitlerimize yaklaşmasın” hadisidir.

d)Teşri Tarihi:Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.

 2-ANLAYABİLDİĞİMİZ BAZI HİKMETLERİ:

 Kurbanın kişisel, toplumsal, ekonomik ve ahlaki pek çok ve yüksek yararları vardır. Kişiyi, malından Allah için harcamaya ve onun önünde gerektiğinde malından vazgeçme kararlılığına  sürükler. Allah’a yaklaştırır. Allah’ın kendisine verdiği bu kadar geniş imkânlara teşekkür etmeyi öğretir. Ayrıca kişiyi bencillikten kurtararak fakir ve güçsüzlere yardım etmeyi, onların bazı sıkıntılarına yardımcı olunması nedeniyle kardeşlik duygularının pekişmesine yardımcı olur. Bu duygu daima diri kalır. Toplumda yardımlaşma, kaynaşma, kardeşlik duygusu kök salar. Ekonomik uçurumlar bir nebze de olsa engellenmiş ve büyük ekonomik  farklar kapatılmış olur.

Kurban Kesmek et elde etmek için değildir.Bu bir şuurdur. Bu İbrahimi bir eylemdir. Asıl maksat takvadır.Sorumluluk bilinci içinde olmaktır. “Muhakkak ki benim namazım, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emr olundum ve ben Müslümanların ilkiyim.” “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!

Ekonomi ve ticarette canlılık artar. Alan, Satan, taşıyan vb. tüm sektörlerde canlanma olur. Böylece üretim teşvik edilmiş olur. Bu sirkülasyon nedeniyle her yıl hayvanların yaş seviyesi daha gençleşir, deri kemik ve diğer sakatatlar işlenerek sanayide hareketlilik gözlenir.

Bir hatıramı anlatayım: “1996 Ramazanında Fransa’da görevli olduğum sırada bir Fransız çiftçinin, Türk işçilerine  “ Hani sizin hep birlikte  hayvan kestiğiniz gün var ya o ne zaman?  sorduklarını oradaki Müslümanlar anlattı.” Bu durum  o bölgede yaşayan birkaç Müslüman’ın bir Fransız çiftçiyi bile nasıl üretime teşvik ettiğini göstermektedir. Kurban bayramlarında bazı kimselerin“Hayvan katliamı yapılıyor” şeklindeki Yaygaralarını ise ciddiye alınacak hiç bir tarafı yoktur. Çünkü evlerinden kuş sütü bile eksik olmayan, körpe kuzu etli lokantadan çıkmayanların böyle bakış açıları akıllarını dinin önüne geçirmek istemelerinden kaynaklanabilir. Akıl Dini nasların hikmetlerini anlamaya gayret eder. Akılın Dini değil, Dinin aklı ile bu konular anlaşılabilir. Aksi halde bu düşüncede olanlar kendi iç dünyalarında çelişkiden kurtulamazlar.

Değerli okuyucularımıza; Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı organizesi ile geçen Kurban Bayramında 125 ülkede 180.035 hisse’nin yurtiçi ve yurtdışı fakir ve muhtaçlara dağıtıldığını, bu yıl 250.00 hisse hedeflendiğini  hatırlatmak isterim.Lütfen bu konuya karşı duyarlı olmamız gerektiğini de belirteyim.İnşallah ilçemizde bu büyük hayır kervanına katılarak ” hayırda yarışınız.” buyruğuna uyacaktır. Bu konuda tüm İmam-Hatiplerimiz,Müezzin Kayyımlarımız ve Kur’an Kursu Hocalarımız,resmisi ve fahrisi ile yoğun çalışma içindeler.Allah ilgilenen herkesten razı olsun.

Yurt içi 690 TL; Yurt dışı 500 TL

ZİRAAT,VAKIF,HALK,GARANTİ,AK BANK, YAPI KREDİ BANKALARI İLE ALBARAKA,FİNANS BANK VE KUVEYT TÜRK KATILIM BANKALARINA  VE PTT İŞYERLERİNE YATIRILMAKTADIR. 11 EYLÜL 2016 SON GÜNDÜR.

BU VESİLE İLE SİZ DEĞERLİ KARDEŞLERİMİN BAYRAMLARINI TEBRİK EDER,BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE VESİLE OLMASINI DİLERİM.

Yorumlar

Tasarım | Enba