Eminhaber.Org
Ana Sayfa Genel, MANŞETLER, ÜST MANŞET 19 Nisan 2017

Serebral Palsili Bebek Sayısı Artışta

Serebral Palsi,  gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı ilerleyici olmayan hareket ve postür kusurudur. Beyindeki lezyon kas tonusu ve koordinasyonunda sorunlar yaratır ve zamanla kas iskelet sisteminde ikincil bozukluklar da meydana gelir.

Serebral palsiye neden olan beyin hasarı:           

Doğum Öncesi Nedenler:                             

Akraba evlilikleri ve genetik bozukluklar

Kan uyuşmazlığı sonucu ağır yenidoğan sarılığı

Annenin hamileliği sırasında özellikle ilk 3 ayda geçirilen hastalıklar (kızamıkçık, su çiçeği), ilaçlar, kazalar

Hamilelikte kanama

Hamilelikte kan basıncı yükselmesi

Doğum Sırasındaki Nedenler:

Erken (prematüre) doğum

Kordon dolonması, kordonun kısa veya uzun olması

Aşırı düşük doğum ağırlığı

Doğum esnasında oksijensiz kalma

Doğum Sonrası Nedenler:

Şiddetli enfeksiyonlar

Menenjit (beyin zarı iltihabı), ensefalit (beyin iltihabı)

Uzun süren havaleler

gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Günümüz de Türkiye’de serebral palsili bireylerin görülme sıklığı her geçen gün artarken, yapılan araştırmalarda yaklaşık 1000 canlı doğumdan 4’ünde serebral palsi tanısı konmaktadır. Çocukların bazıları serebral palsi tanısı ile doğarken, bazılarında ise bu tanı aylarca hatta yıllarca tespit edilememektedir.  Bu durum çocukların rehabilitasyonunda hedeflediğimiz başarı oranını düşürmektedir. Bundan dolayı serebral palsili hastalarımızda erken tanı ve tanıya bağlı uygun rehabilitasyon çok önemlidir.

Serebral palsi beyin hasarının büyüklüğüne ve hasarın bulunduğu bölgeye bağlı olarak her çocukta değişik ağırlıkta ve tipte olur. Serebral Palsi de motor fonksiyon ve kas iskelet sistemi bozukluğunun yanı sıra; solunum zorlukları, beslenme sorunları, davranış bozuklukları, duyu bozuklukları, gözde kayma, titreme (nistagmus), zeka geriliği (mental retardasyon), öğrenme güçlükleri, dil – konuşma bozuklukları ve ağız – diş problemleri de görülebilir.

Yorumlar

Tasarım | Enba